Wywiad z Piotrem Ludynią

Z Piotrem Ludynią, laureatem drugiego miejsca w III Diecezjalnej Olimpiadzie Liturgicznej Ministrantów rozmawia Krzysztof Seweryn

Co to był za konkurs, w którym brałeś udział?

Była to III Diecezjalna Olimpiada Liturgiczna Ministrantów. To konkurs wiedzy liturgicznej oparty na informacjach zawartych w OWMR.

Na jakich zasadach był rozgrywany?

Konkurs odbywał się z podziałem na trzy kategorie szkolne: podstawową, gimnazjalną i ponadgimnazjalną i składał się z trzech etapów. Pierwszy etap odbył się na poziomie parafialnym, zwycięzca kwalifikował się do poziomu dekanalnego. Najlepszy ministrant w dekanacie mógł wziąć udział w ostatnim, najtrudniejszym etapie archidiecezjalnym, który odbył się w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach 7 czerwca 2014r.

Co to jest OWMR?

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Jest to dokument regulujący zasady właściwego odprawiania liturgii. Dotyczy to zarówno roku liturgicznego, strojów liturgicznych, naczyń, jak i obrzędów liturgicznych, kapłanów i innych osób usługujących.

Ilu uczestników musiałeś pokonać aby osiągnąć taki rezultat?

Trudno jest mi powiedzieć konkretną liczbę, ale na każdym etapie było to około dwudziestu chłopaków.

Czego zabrakło do zwycięstwa?

Drugie miejsce na poziomie diecezjalnym to nie porażka – to też zwycięstwo, tyle że trochę mniejsze. Do wygranej brakło mi jednego punktu – jednej właściwej odpowiedzi. Jechałem z założeniem „Niech wygra najlepszy”.

Jakie nagrody zdobyłeś za to drugie miejsce?

Było ich kilka. Po pierwsze połowa dofinansowania do rekolekcji ministranckich w Brennej, w których uczestniczyłem już w pierwszym tygodniu wakacji. Poza tym: bony do Księgarni św. Jacka, słodycze i kilka innych drobiazgów dotyczących tematyki ministranckiej.

W którym etapie były pytania sprawiające Ci najwięcej trudności? Jakie najbardziej Cię zaskoczyły?

Wszystkie etapy były tak samo trudne, a pytanie które najbardziej mnie zaskoczyło wyglądało tak:

Czy czytanie na mszy świętej można zastąpić baśnią Andersena?

A) tak, wolno.

B) nie, pod żadnym pozorem nie wolno.

C) tak, ale tylko wtedy kiedy ma dobry i pouczający morał.

I jaka jest właściwa odpowiedź?

Oczywiście, że „B”. Czytań oraz psalmu responsoryjnego nie wolno zastępować innymi tekstami niebiblijnymi.

Czy przygotowanie do tego konkursu pozwoliło Ci odkryć jakieś tajemnice liturgii, nad którymi się wcześniej zastanawiałeś ale nie potrafiłeś zrozumieć? A może coś zupełnie nowego dla Ciebie o czym wcześniej nie słyszałeś, nigdy się z tym nie spotkałeś?

Owszem, na przykład nigdy nie wiedziałem, że ministrant może rozdawać Komunię Świętą jeżeli ksiądz w szczególnych przypadkach nie może tego zrobić. Albo to, że naczynia liturgiczne w niektórych krajach mogą być wykonane z kości słoniowej lub z drewna.