Litania do Św. Tarsycjusza

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże                                                          ~zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo,                                                                ~módl się za nami
Matko Zbawiciela
Królowo Męczenników
Święty Tarsycjuszu, odważny męczenniku
Święty Tarsycjuszu, obrońco Najświętszego Sakramentu
Święty Tarsycjuszu, miłośniku Eucharystii
Święty Tarsycjuszu, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu
Święty Tarsycjuszu, wierny sługo Chrystusa Eucharystycznego
Święty Tarsycjuszu, przykładzie odwagi i poświęcenia
Święty Tarsycjuszu, nad swój wiek roztropny i bohaterski
Święty Tarsycjuszu, wzorze dla chrześcijańskiej młodzieży
Święty Tarsycjuszu, młodzieńcze czysty
Święty Tarsycjuszu, lilio czystości
Święty Tarsycjuszu, wzorze odwagi
Święty Tarsycjuszu, ofiaro Boskiej miłości
Święty Tarsycjuszu, zwycięzco samego siebie
Święty Tarsycjuszu, młody Apostole
Święty Tarsycjuszu, wzorze ofiarnej służby
Święty Tarsycjuszu, pocieszycielu czekających na śmierć
Święty Tarsycjuszu, pomocy konających
Święty Tarsycjuszu, ozdobo Kościoła Chrystusowego
Święty Tarsycjuszu, patronie ludzi młodych
Święty Tarsycjuszu, patronie pełniących służbę przy Ołtarzu Pana
Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata                           ~przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata                           ~wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata                           ~zmiłuj się nad nami.


Módl się za nami Święty Tarsycjuszu.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo
w męczeństwie Świętemu Tarsycjuszowi, który upodobnił się do Chrystusa
w Jego męce i śmierci, spraw, abyśmy wstępując w ślady Męczennika,
osiągnęli radość wieczną.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Tarsycjuszu módl się za nami!